Đang tải...
Năng động, tự tin
sẵn sàng bứt phá
student-life
student-life-2
student-life-3
Energize, Ambition and fill of passion

Đời sống sinh viên

Một RMIT đầy sức trẻ với môi trường học tập năng động nhất Việt Nam, nơi luôn khuyến khích sự đa dạng và tạo điệu kiện để sinh viên được khám phá bản thân!

500+

Sinh viên đi du học Trao đổi hoặc Chuyển tiếp mỗi năm

200+

Điểm đến du học toàn cầu tại hơn 40 quốc gia

50+

Quốc tịch khác nhau trong cộng đồng sinh viên tại Việt Nam

40+

Câu lạc bộ sinh viên

 • scroll-images-pic
 • scroll-images-pic
 • scroll-images-pic
 • scroll-images-pic
 • scroll-images-pic
 • scroll-images-pic
 • scroll-images-pic
 • scroll-images-pic
 • scroll-images-pic
 • scroll-images-pic
 • scroll-images-pic
 • scroll-images-pic
 • scroll-images-pic
 • scroll-images-pic
 • scroll-images-pic
 • scroll-images-pic

Thỏa đam mê cùng các CLB sinh viên

Với hơn 40 câu lạc bộ thuộc các nhóm học thuật, thể thao và sáng tạo-cộng đồng, sinh viên RMIT luôn tìm thấy một “gia đình nhỏ̉” để chia sẻ đam mê, làm những gì các bạn yêu thích và khám phá, phát triển bản thân mình.

 • logo-club-1 logo-club-1
 • logo-club-1 logo-club-1
 • logo-club-1 logo-club-1
 • logo-club-1 logo-club-1
 • logo-club-1 logo-club-1
 • logo-club-1 logo-club-1
 • logo-club-1 logo-club-1
 • logo-club-1 logo-club-1
 • logo-club-1 logo-club-1
 • logo-club-1 logo-club-1
 • logo-club-1 logo-club-1
 • logo-club-1 logo-club-1
 • logo-club-1 logo-club-1
 • logo-club-1 logo-club-1
 • logo-club-1 logo-club-1
 • logo-club-1 logo-club-1
 • logo-club-1 logo-club-1
 • logo-club-1 logo-club-1
 • logo-club-1 logo-club-1
 • logo-club-1 logo-club-1
 • logo-club-1 logo-club-1
 • logo-club-1 logo-club-1
 • logo-club-1 logo-club-1
 • logo-club-1 logo-club-1
 • logo-club-1 logo-club-1
 • logo-club-1 logo-club-1
 • logo-club-1 logo-club-1
 • logo-club-1 logo-club-1
 • logo-club-1 logo-club-1
 • logo-club-1 logo-club-1
 • logo-club-1 logo-club-1
 • logo-club-1 logo-club-1
 • logo-club-1 logo-club-1
 • logo-club-1 logo-club-1
 • logo-club-1 logo-club-1
 • logo-club-1 logo-club-1
 • logo-club-1 logo-club-1
 • logo-club-1 logo-club-1
 • logo-club-1 logo-club-1
 • logo-club-1 logo-club-1
 • logo-club-1 logo-club-1
 • logo-club-1 logo-club-1
 • logo-club-1 logo-club-1
 • logo-club-1 logo-club-1
 • logo-club-1 logo-club-1