Nghề nghiệp

Dịch vụ hỗ trợ nghề nghiệp

Sinh viên RMIT bước những bước vững chãi vào ngành nghề mình muốn theo đuổi cùng các dịch vụ hỗ trợ nghề nghiệp đa dạng, liên kết chặt chẽ giữa giáo dục và doanh nghiệp.

  • Dịch vụ tư vấn hướng nghiệp, ngày hội việc làm và các lớp kỹ năng tại Job shop (Phòng Thông tin Nghề nghiệp).

  • Dịch vụ đánh giá CV (Bản sơ yếu lí lịch ứng viên) và trang bị kỹ năng phỏng vấn cùng nhà tuyển dụng.

  • Các chuyến tham quan các công ty đầu ngành, khám phá những môi trường làm việc hiện đại.

  • Nhiều cơ hội việc làm tại CareerHub, website tuyển dụng riêng của RMIT

  • 75% sinh viên có việc làm toàn thời gian trong vòng 3 tháng sau tốt nghiệp

Kết nối cùng doanh nghiệp

Doanh nghiệp đóng vai trò là cố vấn chương trình học và thực tập cũng như sát cánh cùng sinh viên RMIT trong từng bước hoàn thiện các kỹ năng làm việc và hòa nhập vào môi trường chuyên nghiệp. Một số doanh nghiệp đối tác tiêu biểu gồm:

Cộng đồng cựu sinh viên

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên RMIT gia nhập mạng lưới với hơn 15.500 cựu sinh viên tại Việt Nam và gần 430.000 cựu sinh viên toàn cầu, không ngừng đem tài năng của mình cống hiến cho xã hội.

Huynh Truc Linh

Katalon
Product manager

Nguyen Kim Ngan

Modern marketing Association Global
Partnership Manager

Nguyen Quang Huy

Vocalink Global
Translator

Nguyen Phi Linh

The Purpose Group
Senior Digital Executive

Nguyen Quang Huan

The Purpose Group
Strategic Communication Planner

Vuong Do Thanh Huy

NFQ Vietnam
Senior Frontend Developer

Vu Hoang Trung

The Boston Consulting Group
Business Analyst

Các hoạt động thỉnh giảng và tham quan doanh nghiệp đối tác