Online Experience Day Online Experience Day

Đời sống
sinh viên

Làm giàu trải nghiệm đại học của mình để phát triển theo hướng toàn diện với cộng đồng sinh viên đầy sắc màu, tôn trọng sự khác biệt. Cơ hội để bạn tìm hiểu các câu lạc bộ sinh viên khác nhau, từ học thuật, thể thao đến nghệ thuật và xã hội.

Các hoạt động ngoại khóa

Cùng xem lại những thước phim và khoảnh khắc đầy năng lượng, đậm đà khí chất của tuổi trẻ của sinh viên RMIT với các hoạt động ngoại khoá đa dạng, đầy sắc màu.

  • Club Flag
  • [SGS] International Festival
  • [SGS] Orientation Day Semester 2/2019
  • [Hanoi] R-Warriors/X-Run
  • [Hanoi] Get Ready Program Activities Semester 3/2019
  • Club Flag
  • [SGS] International Festival
  • [SGS] Orientation Day Semester 2/2019
  • [Hanoi] R-Warriors/X-Run
  • [Hanoi] Get Ready Program Activities Semester 3/2019