Ngày trải nghiệm RMIT

Đăng ký tham gia sự kiện

  • 01 Đăng ký thông tin

  • 02 Vào trang 'Chọn hoạt động'

  • 03 Nhận email xác nhận từ RMIT

  • 04 Tham dự đúng giờ theo các hoạt động mà bạn đã đăng ký